Etiske retningslinjer

Halden Arbeid og Vekst AS skal være en nyskapende og ledende attføringsbedrift, som gir enkeltmennesket muligheter for arbeid og vekst.

 Vårt omdømme i samfunnet er avgjørende for å kunne oppfylle vår visjon.

 

 1. Alle ved Halden Arbeid og Vekst AS skal imøtekomme henvendelser på en vennlig, åpen og ærlig måte. Bedriften bestreber seg på å gi riktige svar med en gang, eller formidle henvendelsen til rett person.
 2. Det skal ikke søkes å oppnå fordeler for seg selv eller andre, som er upassende, eller på annen måte kan skade Halden Arbeid og Vekst AS sitt omdømme og interesser. Det skal utøves godt skjønn, forsiktighet, omtanke og redelighet i handling for Halden Arbeid og Vekst AS.
 3. All personalinformasjon er konfidensiell.
 4. Halden Arbeid og Vekst AS skal alltid søke å ha oppdaterte regler for hvordan sakspapirer og personopplysninger skal håndteres på en riktig måte.
 5. Alle har rett til å fremsette en klage, og alle ledd i bedriften skal tilstrebe og løse klagesakene på sitt nivå.
 6. Ansatte i Halden Arbeid og Vekst AS skal utvise skjønn ved mottak av gaver. Blomster og konfekt kan være eksempler på akseptable oppmerksomheter. Gaver av høyere verdi eller pengegaver gitt til enkeltperson, skal avslås.
 7. Halden Arbeid og Vekst AS skal ha en forsvarlig bruk av representasjonsmidler.
 8. Alle økonomiske transaksjoner vi gjør skal til en hver tid tåle dagens lys.
 9. Halden Arbeid og Vekst AS ønsker ikke å samarbeide med virksomheter som er til unødig skade for miljø og mennesker.
 10. Våre ansatte ivaretar våre tiltaksdeltakeres verdighet og rettigheter og unngår relasjoner som kan føre til utnyttelse av deltakerne.
 11. Brudd på etiske retningslinjer tas opp med overordnet.