Makulering

Makulering

Vi utfører sikker makulering. Vi kryssmakulerer og kan ta alle typer dokumenter, inkludert personsensitive dokumenter. Vi henter og bringer hvis det er ønskelig. Ta kontakt på telefon 458 31 885 eller 69 21 30 00 for et tilbud.

Vi tilbyr:

 • Henting, oppbevaring, makulering og transport av makulerte dokumenter til gjenvinning for kr. 9,50 pr. kg eks. mva. Hentegebyr kr. 70,- per henting.
 • Utlån av låsbare beholdere uten tillegg i pris.
 • Vi henter fulle beholdere og setter igjen tomme beholdere innenfor Halden.
 • Vi kan makulere alle dokumenter som klassifiseres til sikkerhetsnivå P-6 i DIN 66 399 (graderte dokumenter/begrenset og konfidensielt)
  • Pasient- og klientjournaler
  • Regnskap
  • Bedrifters konfidensielle papirer
  • Personalsaker/journaler etc.
 • Papir makuleres i «Cross Cut» størrelse 2 x 4,5 mm.
 • Utvidet taushetsplikt for alle våre medarbeidere for å ivareta din sikkerhet.
 • Makuleringsrom er til enhver tid låst.
 • Ferdig makulert avfall blir levert til Rokke avfallsanlegg.
 • Vi kan hente og makulere større partier, for eksempel utgått regnskap etc.