Arbeidsforberedende trening, AFT.

Arbeidsforberedende trening er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger bistand for å komme i arbeid. Hos oss får du en personlig veileder som sammen med deg forsøker å finne veien til arbeidslivet eller utdanning. Arbeidsforberedende trening består av veiledning, arbeidstrening og eventuelle andre aktiviteter som du trenger. Ta kontakt dersom du har spørsmål.
Ler mer om AFT på NAV.no

Ta brukerundersøkelse