Arbeidsliv

Arbeidsliv

Er du arbeidssøker?

Vi bistår arbeidssøkere på veien til arbeid – individuelt eller i gruppe. Sammen med deg kan vår veileder åpne døren til arbeidsmarkedet. Du får karriereveiledning, støtte til å skrive søknader, utarbeide en flott cv og annet ut fra dine ønsker og behov.

Livskvalitet er viktig, og en forutsetning for å få dette kan være arbeid. De aller fleste kan bidra med noe. Arbeid er ofte det som skal til for å etablere trygghet, for å føle mestring, læring og utvikling. Å være en del av et arbeidsmiljø gir glede og identitet.

Arbeid og Vekst tilbyr deg karriereveiledning og bistand på vei mot arbeidslivet/arbeidsgiver. Vi ønsker å bistå deg slik at du blir kjent med dine muligheter i forhold til arbeid eller utdanning. Våre veiledere har et stort nettverk med næringslivet og har lang erfaring i å veilede/bistå deg som arbeidssøker. Vi kan sammen med deg legge en plan for hva du kan gjøre for å komme i arbeid. Dine erfaringer, din utdanning,  egenskaper og forutsetninger danner grunnlaget. Vi er sikre på at jobben finnes og vi bistår deg gjerne.

Ta kontakt med din saksbehandler på ditt lokale NAV kontor for å se på muligheten til å komme inn på noen av våre tiltak. Vi tilbyr også tjenester til privatpersoner eller arbeidsgivere i forhold til omstilling og individuell karriereveiledning. Ta kontakt for priser.