Arbeidsliv

Arbeidsliv

Er du arbeidssøker?

Vi bistår arbeidssøkere på veien til arbeid – individuelt eller i gruppe. Sammen med deg kan vår veileder åpne døren til arbeidsmarkedet. Du får karriereveiledning, støtte til å skrive søknader, utarbeide en flott cv og annet ut fra dine ønsker og behov.

Livskvalitet er viktig, og en forutsetning for å få dette kan være arbeid. De aller fleste kan bidra med noe. Arbeid er ofte det som skal til for å etablere trygghet, for å føle mestring, læring og utvikling. Å være en del av et arbeidsmiljø gir glede og identitet.

Arbeid og Vekst tilbyr deg karriereveiledning og bistand på vei mot arbeidslivet/arbeidsgiver. Vi ønsker å bistå deg slik at du blir kjent med dine muligheter i forhold til arbeid eller utdanning. Våre veiledere har et stort nettverk med næringslivet og har lang erfaring i å veilede/bistå deg som arbeidssøker. Vi kan sammen med deg legge en plan for hva du kan gjøre for å komme i arbeid. Dine erfaringer, din utdanning,  egenskaper og forutsetninger danner grunnlaget. Vi er sikre på at jobben finnes og vi bistår deg gjerne.

Ta kontakt med din saksbehandler på ditt lokale NAV kontor for å se på muligheten til å komme inn på noen av våre tiltak. Vi tilbyr også tjenester til privatpersoner eller arbeidsgivere i forhold til omstilling og individuell karriereveiledning. Ta kontakt for priser.


Arbeidsforberedende trening, AFT.

Arbeidsforberedende trening er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger bistand for å komme i arbeid. Hos oss får du en personlig veileder som sammen med deg forsøker å finne veien til arbeidslivet eller utdanning. Arbeidsforberedende trening består av veiledning, arbeidstrening og eventuelle andre aktiviteter som du trenger. Ta kontakt dersom du har spørsmål.
Ler mer om AFT på NAV.no

Varig tilrettelagt arbeid, VTA.

Varig tilrettelagt arbeid er et tilbud til deg som mottar uførepensjon, men som har lyst til å jobbe. Vi kan tilby mange ulike arbeidsoppgaver og hyggelige kollegaer. De som jobber i dette tiltaket mottar oppmuntringslønn i tillegg til sin uførepensjon. Ta kontakt med oss eller ditt lokale NAV kontor dersom du ønsker å vite mer.

Les mer her: nav.no

Lærekandidat

Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan for bedrift. Ordningen kalles grunnkompetanse. Kontrakten som skrives er en opplæringskontrakt, og de som er innenfor denne ordningen er lærekandidater.  Hvor store eller hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt og avtales mellom lærekandidat og oss. Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av Østfold Fylkeskommune. Også denne opplæringen avsluttes med en prøve; en kompetanseprøve.