Livskvalitet.

Halden Arbeid og Vekst AS har en målsetting om at alle skal oppleve økt livskvalitet gjennom å delta på tidsbegrenset tiltak eller som tiltaksansatt hos oss. Begrepet livskvalitet er vanskelig, og brukes på flere områder i samfunnet i dag. Vi har definert hva vi mener med livskvalitet:

Livskvalitet – din personlige opplevelse av et godt liv.

Subjektive momenter kan være:
Følelse av tilfredshet
Glede
Tristhet
Forutsigbarhet
Læring
At livet gir mening
Trygghet, sosialisering

Objektive momenter kan være:
Økonomi
Jobb
Bolig
Helse
Bruk av evner
Selvutvikling
Frihet

Vi måler våre brukeres opplevelse av økt livskvalitet i en brukerundersøkelse.