Kontakt

Daglig leder

Hanne Lind

Daglig leder

952 18 136

lind@arbeidogvekst.no


Ledergruppe

Marie Bjurstrøm Andersen

Konstituert avdelingsleder veiledning

Ledergruppe

406 27 793

marie@arbeidogvekst.no

Per Kristian Dahl

Avdelingsleder drift

932 44 085

dahl@arbeidogvekst.no

Gjermund Skogh

Teamleder drift

69 21 30 00

993 50 238

skogh@arbeidogvekst.no

Steinar Nilsen

Teamleder drift

454 17 436

nilsen@arbeidogvekst.no

Tom Larsen

Avdelingsleder catering

966 26 763

larsen@arbeidogvekst.no


Veiledere

Mona Halvorsen

Veileder

Veiledning

69 21 30 00

466 23 268

halvorsen@arbeidogvekst.no

Solveig Johansen

Veileder

Veiledning

69 21 30 00

940 15 852

solveig.johansen@arbeidogvekst.no

Malin Kvalvik Gorola

Veileder

Veiledning

404 41 656

gorola@arbeidogvekst.no

Emilie Holene

Veileder

Veiledning

456 15 465

holene@arbeidogvekst.no

Kenneth Skammelsrud

Veileder

Drift

40432633

skammelsrud@arbeidogvekst.no

Elin Siggerud

Veileder

Miljøhuset bruktbutikk

40629735

siggerud@arbeidogvekst.no

Elisabeth Suther

Markedskonsulent/veileder

406 17 247

suther@arbeidogvekst.no

Elisabeth Løwengreen

Veileder

69 21 30 00

907 11 469

lowengreen@arbeidogvekst.no

Jostein Joelsen

Veileder

69 21 30 00

930 04 706

joelsen@arbeidogvekst.no

Kristin Fredriksen

Veileder

69 21 30 00

466 21 094

fredriksen@arbeidogvekst.no

Inger Back

Veileder

69 21 30 00

966 26 727

back@arbeidogvekst.no


Arbeidsledere

Margareta Senator

Arbeidsleder

Miljøhuset bruktbutikk

466 21 509

margareta@arbeidogvekst.no

Roy A. Johnsen

Arbeidsleder

69 21 30 00

452 83 998

johnsen@arbeidogvekst.no

Marius Bråthen

Arbeidsleder

69 21 30 00

930 04 703

marius@arbeidogvekst.no

Øystein Engen

Transportavdelingen

69 21 30 00

458 31 618

engen@arbeidogvekst.no

Jeanette Skadalen Engen

Arbeidsleder

901 67 071

jeanette@arbeidogvekst.no

Peter Agersand

Arbeidsleder

69 21 30 00

966 25 993

agersand@arbeidogvekst.no

Robert Horvath

Arbeidsleder

69 21 30 00

416 60 271

robert@arbeidogvekst.no

Arild Måsøy

Arbeidsleder

69 21 30 00

953 31 962

arild@arbeidogvekst.no

Tor Buckholm

Arbeidsleder

69 21 30 00

466 25 076

tor@arbeidogvekst.no