Varig tilrettelagt arbeid, VTA.

Varig tilrettelagt arbeid er et tilbud til deg som mottar uførepensjon, men som har lyst til å jobbe. Vi kan tilby mange ulike arbeidsoppgaver og hyggelige kollegaer. De som jobber i dette tiltaket mottar oppmuntringslønn i tillegg til sin uførepensjon. Ta kontakt med oss eller ditt lokale NAV kontor dersom du ønsker å vite mer.

Les mer her: nav.no