Arbeidsgivere

Arbeidsgivere

Vår viktigste oppgave er å få arbeidssøkere ut i arbeid. For å lykkes med det, er et godt samarbeid med arbeidsgivere avgjørende. Dersom du er på jakt etter en ny medarbeider, kan vi bistå deg med å finne den rette. Alle arbeidssøkere fra Halden Arbeid og Vekst er grundig kartlagt av våre dyktige veiledere.

Halden Arbeid og Vekst tilbyr også bistand til bedrifter under omstilling eller til sykefraværsoppfølging. Ta kontakt dersom du tror vi kan bistå din bedrift.
 
Ta brukerundersøkelse