Kompetanse Pluss

Halden Arbeid og Vekst samarbeider med bedrifter i vår region om å søke Kompetansepluss-midler fra Kompetanse Norge. Se www.kompetansenorge.no

Disse midlene skal benyttes for å heve basiskompetansen til ansatte i de bedriftene vi søker sammen med.

Det dreier seg om økte kunnskaper innen norsk (muntlig og skriftlig), data og regning.

Vi er godkjente av Kompetanse Norge til å gjennomføre kompetansehevende tiltak.

Ta kontakt dersom dette er noe for din bedrift.