Ansatte

Marie Bjurstrøm Andersen

Konstituert avdelingsleder veiledning

Ledergruppe

406 27 793

marie@arbeidogvekst.no

Per Kristian Dahl

Avdelingsleder drift

932 44 085

dahl@arbeidogvekst.no

Gjermund Skogh

Teamleder drift

69 21 30 00

993 50 238

skogh@arbeidogvekst.no

Steinar Nilsen

Teamleder drift

454 17 436

nilsen@arbeidogvekst.no

Tom Larsen

Avdelingsleder catering

966 26 763

larsen@arbeidogvekst.no