FROG

30.09.2020 Espen Jaavall

Avdeling veiledning er i gang med å sertifisere tre veiledere i FROG. Se www.lyk-z.no

De tre veilederne er Elisabeth Løwengreen, Elisabeth Suther og Jostein Joelsen.

Denne metoden skal benyttes innenefor dagens AFT-tiltak, men vi håper også og kunne gjennomføre FROG-kurs som egne kurs i tillegg til AFT.

Vi har stor tro på FROG og er spente på å se effekten.