Bransjeforeningen Attføringsbedriftene bytter navn til Arbeid og Inkludering i NHO service.

02.05.2016 Hanne Lind

Fra i dag har bransjeforeningen nytt navn – Arbeid & Inkludering i NHO Service. De har valgt Arbeid & Inkludering fordi det er dette de jobber med. Ny offisiell nettadresse vil bli: www.arbeidoginkludering.no. Du vil også komme inn på sidene med å skrive www.arbeidsinkludering.no og om litt vil de ha en enda kortere variant på plass – arbin.no.
Vi gratulerer med et nytt, flott navn.